Kadiri Yolu ve Tarikatı

urun22-Değerli okuyucular;

İslam, insanların dünya ve ahiret saadetini sağlayacak yegane dindir. Bu saadete erişmek içinde İslam’ı yaşamak gerekir. İslam’ı yaşayabilmek için ise, İslam’ı bilmek gerekir. Din, okumak ve öğrenmekle öğrenilir, ancak; onu yaşayarak kişi kemale erer.

İlmin çokluğundan ziyade faydalı olması mühimdir. İslami bir hayat yaşamaya gayret eden insanlar çoğu zaman ya malumat yığınları içinde yapacaklarını unuturar a da ne yapmaları gerektiğine bir türlü karar vermezler. İnsanımız hastalığına derman, susuzluğuna su arayan kimse gibi her ilaca her suya koşyor. Ancak ne ilaçlar derda deva oluyor ne de sular berrak ve temiz.

Birçok konuda insanların kafasını kurcalayan mevzular var. Bunlara cevap arıyorlar fakat çoğu zaman yeterli cevap bulamıyorlar. Bu sıkıntıyla yaşayan insanlar bazen de, ayıplanacağını düşünerek birçok konuyu erbabına sormuyor veya soramıyorlar. Hakikaten insanlar İslami konulara aç bu konularda yetersiz ve bu konularda yeterince bilgi sahibi değiller.

Biz bu eserde, herkesi ilgilendiren konuları insanlara yol gösterici olması nedeni ümidiyle sorulu ve cevapı bir tarzda ele alıp cevaplamaya gayret ettik. Konuşar genel olarak alfabetik sıraya göre düzenlendi ve sorular bu sıra dahilinde seçildi. Konu ile ilgili olması nedeniyle bazı konular bazı konular alfabetik sıraya uymadan verildi. Bu küçük eserin büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Gayret bizden, himmet büyüklerden, tevfik Allah ‘tandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir