Receb-i şerîfin ilk cuma gecesi Regâib Kandili’dir..

Receb-i şerîfin ilk cuma gecesi Regâib Kandili’dir. Bu geceye Regâib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki:

“Receb’in ilk cumâ gecesinden gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regâib ismini vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, hepsi Ka’be’de ve onun etrâfında toplanır. Cenâb-ı Hak hâllerine muttali’ olur ve ‘Ey meleklerim! Dilediğinizi benden isteyiniz.’ buyurur. Onlar da:

‘Ey Rabb’imiz! Senden Receb ayında oruç tutanları bağışlamanı istiyoruz.’ derler. Allâhü Teâlâ “Bağışladım” buyurur.

Bu gece, Hz. Âmine’nin Âlemlere Rahmet olan âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e hâmile olduğunu anladığı gecedir.

Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifâde etmek için uyanık olmalı, bu geceyi ibâdet ve tâatla ihyâ etmelidir.

“HAYATTAKİLERİN ÖLÜLERE HEDİYESİ İSTİĞFÂRDIR”

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.):

“Muhakkak Allâhü Teâlâ yeryüzündekilerin duâlarından dağlar gibi sevaplar ihsan eder. Muhakkak hayattakilerin ölülere hediyesi onlar için istiğfar etmeleridir.” buyurdular. (Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

Hazret-i İbn-i Abbâs (rad›yallâhü anhümâ) buyurdu:

Vefat etmiş olan mü’minlerin ruhları Bayram günü, Âşûre günü, Receb ayının ilk Cuma günü (Regâib kandili gündüzü) ve Şa‘bân ayının on beşinci (Berat) gecesinde ve Cuma gecelerinde kabirlerinden çıkıp evlerinin kapılarında durur ve:

“Ey hanem halkı! Bu gece velev bir lokma olsun sadaka verin, bizlere merhamet etmiş olunuz. Biz şimdi sadaka ve Fâtiha’nıza muhtacız.” derler.

Eğer hane halkı sadaka vermez ve Fatiha okumazlarsa mahzun olarak dönerler.