GÖNÜLDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu senede vekaletle kurban kesimi ve kurban derileri bağışında gösterdikleri ilgi ve yoğun gayretlerinden dolayı tüm gönüldaşlarımıza ve vakıf personelimize en kalbi şükranlarımızı bildirmeyi bir borç biliriz.
Allah (c.c.) cümlenizden razı olsun.
VAKIF YÖNETİMİ.