2018 YILININ SON YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI