Hafızlık Eğitim Programı

HAFIZLIK DİPLOMA TÖRENİ

HÂFIZ MUSTAFA UZGUR KUR’AN KURSU talebelerimizden hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan SEKİZ (8) kardeşimizin diploma töreni ve hediyelerinin takdimlerini Esenyurt Müftümüz; Abdulsamet ERKUL hocamızın başkanlığında, Esenyurt Müftülüğü ve Kur’an Kursu hocalarımızın iştiraki ile gerçekleştirdik. Allah (c.c.) kendilerinden razı olsun, hâfız talebelerimizi hıfzını daim etsin. Emeği geçen herkesten CENÂB-I HAKK memnun ve ...

Devamını oku..

Hafızlığa Giriş

Kur’an öğrenimi, onu yüzünden okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kuran’ı ezberlemek de bu kapsam içerisinde yer almaktadır. Kuran’ı baştan sona ezberleyenlere hafız denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen, dolayısıyla ilk Kur’an hafızı Hz. Peygamber’dir. Ashabdan da hafız olanların sayısı az değildir. Hz. ...

Devamını oku..

Kur’an-ı Kerim Hafızlık Dönemi

A-Hazırlık Dönemi: Öğrenciye Kur’an-ı Kerim’i tecvit kurallarına göre usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmak, Öğrencinin ezber yapma kabiliyetini ve hafızlık sürecine adaptasyonunu tespit etmek, Öğrenciye ezber yapma usul ve tekniği kazandırarak ezberleme kabiliyetini geliştirmek, Öğrencinin hafızlık sürecine motivasyon olarak ve zihnen hazır hale gelmesini sağlamak, amacıyla oluşturulmuştur. Azami 4 aylık ...

Devamını oku..

Kur’an Öğrenmenin ve Öğretmenin Önemi

Rabb’imizin yüce kelamı Kuran-ı Kerimin okumasını öğrenmek her müminin en zevkli ve en tatlı bir meşgalesidir. Kuranı öğrenip okuyanların nasıl bir kãr elde ettiklerini Kuran şöyle haber veriyor. “Allah’ın Kitabını öğrenip okumaya devam edenler, namazı dosdoğru kılanlar, Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık bağışta bulunanlar katiyen zarar etmeyecek bir ...

Devamını oku..

Ezber Yapma Teknikleri Nelerdir?

Ezber yapmada üç temel yol vardır: 1. Ezber Öncesi Hazırlık: a) Okuyucu ilk olarak Kur-an’ı Kerim kursuna katılır. b) Bu kurstan sonra tecvitli ve seri okuma alışkanlığı kazanıncaya kadar dersler devam eder. c) Ezberlenecek sure veya ayetler çok tekrar edilmeli. d) Ezber yapılacak ortam gürültüsüz ve dikkat dağıtmayacak durumda olmalı. ...

Devamını oku..

Ezberi Koruma Metodları

-Kalıcı olması için ezberleyince hemen bırakmak yerine çokça tekrar yapılmalıdır. -Ham veya çiğ olarak tabir edilen ilk ezberleme tamamlandıktan sonra ilk olarak bir tekrar yapılarak (has) ezber sağlamlaştırılmalı;ardından hatalı ezberlenen yerler olmuşsa onlara ağırlık verilerek bir tekrar da öyle yapılmalı;düzeltilmiş bir şekilde daha da kuvvet kazanması için yine bir cüzle ...

Devamını oku..