Yüzüne Eğitim Programı

Yüzüne Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kur’an kursları, kültürümüzün şekillenmesinde önemli katkısı olan yaygın eğitim kurumlarından biridir. Günümüzde örgün öğretim süreci içinde bulunan veya bu süreci tamamlamış insanımızın büyük bir kısmı, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı; iman, ibadet, ahlak konularında temel bilgileri ve Hz. Peygamber’in hayatını önemli ölçüde bu kurumlardan öğrenmektedir. ...

Devamını oku..

Yüzüne Eğitimi 1. Düzey

KUR’AN-I KERİM’İ VE MUHTEVASINI TANIMA 1- İslam’ın Kur’an-ı Kerim’i Öğrenmeye ve Öğretmeye Verdiği Değer 2- Kur’an-ı Kerim’e Saygı ve Kültürümüzde Kuran’ı Kerim’in Yeri ve Önemi Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni (Ayet, Sure, Hizip, Cüz ve İşaretleri) 3- Kur’an-ı Kerim okuma ve anlama ilgili bazı kavramlar (Tecvid, Mukabele, Hatim, Meal, Tefsir) KUR’AN-I ...

Devamını oku..

Yüzüne Eğitimi 2. Düzey

KUR’AN-I KERİM’İ VE MUHTEVASINI TANIMA Kur’an-ı Kerim’in İndiriliş Süreci Kur’an-ı Kerim’in Mushaf haline getirilmesi ve çoğaltılması TECVİDE GİRİŞ Tecvidin Tanımı, Tecvidin Amacı ve Önemi Tecvidi Öğrenmede Öğreticiye (Fem-i Muhsin) Olan İhtiyaç TECVİD KURALLARI 1.Uzatma (Med) ve Çeşitleri 1.1. Medd-i Tabiî 1.2. Medd-i Muttasıl 1.3. Medd-i Munfasıl 1.4. Medd-i Ârız 1.5. ...

Devamını oku..

Yüzüne Eğitimi 3. Düzey

TECVİD KURALLARI Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri Kalkale Ra’nın Hükümleri Lafzatullah’taki lam harfinin Okunuşu Sekte Vakıf, İbtida, Vasıl ve İşaretleri Secde Ayetleri ve İşareti TECVİD UYGULAMALARI İÇİN OKUNACAK SURELER Bakara Suresi Mülk Suresi Nebe Suresi YÜZÜNDEN OKUNUP EZBERLENECEK SURELER VE ANLAMLARI Asr Suresi Hümeze Suresi Tekasür Suresi Karia Suresi Adiyat Suresi ...

Devamını oku..