Adak Kurbanı Bağışı

dak, kişinin farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teâla’ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. Adak kurbanı, ferdin, arzu ettiğine kavuşmak, korktuğundan sakınmak hususunda Allah’ın yardım ve desteğini sağlamak amacıyla, kendiliğinden kurban kesme mükellefiyeti altına girmesi olarak yorumlanabilir.

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir.

Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez.

Kurbanlarınız bizzat Vakfımız görevlileri nezaretinde kesilip etleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.