Şükür Kurbanı Bağışı

Şükür Kurbanı: Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir.

Ayrıca Hanefi mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır.

Şükür kurbanı etinden kurbanı kestiren ve yakınlarının yiyebilir.

Kurbanlarınız bizzat Vakfımız görevlileri nezaretinde kesilip etleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.