Kur’an-ı Kerim Hafızlık Dönemi

A-Hazırlık Dönemi:

  1. Öğrenciye Kur’an-ı Kerim’i tecvit kurallarına göre usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmak,
  2. Öğrencinin ezber yapma kabiliyetini ve hafızlık sürecine adaptasyonunu tespit etmek,
  3. Öğrenciye ezber yapma usul ve tekniği kazandırarak ezberleme kabiliyetini geliştirmek,
  4. Öğrencinin hafızlık sürecine motivasyon olarak ve zihnen hazır hale gelmesini sağlamak, amacıyla oluşturulmuştur.

Azami 4 aylık bir süredir.

B-Ezberleme Dönemi: Bu dönemde Kur’an’ı Kerim’i ezberleme iki farklı yolla gerçekleştirilecektir. Biri, oldukça kısa bir sürede hafız olmayı öngörürken, diğeri daha uzun süreyi gerektirmektedir. Bireysel farklılıklara göre her ikisinin de süresi değişebilir.

C- Pekiştirme Dönemi: Ezberleme döneminde tamamlanan sayfaların yapılacak tekrarlarla sağlamlaştırıldığı dönemdir.

Her üç dönem;

  • Kur’an-ı Kerim,
  • Dini Bilgiler,
  • Sosyal Etkinlik ve Rehberlik,

olmak üzere üç temel alandan oluşur. Programda haftada 30 saat ders planlanmıştır. Programda yer alan her alana ait dersler ve içerikleri hafızlık eğitim süreci dikkate alınarak programa yerleştirilmiştir. Giriş bilgilerinden sonra alanlar ve dönemlere göre derslerin dağılımını gösteren genel tablo, ardından alanlardaki derslerin konuları (içerikleri) verimliş, son olarak da her alanın detaylı programı oluşturulmuştur.10 Programda öğrenme alanlarının detaylı olarak açıklandığı bölümlerde, o alandaki derslerin önemini ve programdaki yerini açıklayan bir giriş, o alanın genel amaçları ve uygulama esasları verilmiş, daha sonra derslerin içerikleri açıklamalarıyla birlikte sunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir