Hafızlığa Giriş

Kur’an öğrenimi, onu yüzünden okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kuran’ı ezberlemek de bu kapsam içerisinde yer almaktadır. Kuran’ı baştan sona ezberleyenlere hafız denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ilk ezberleyen, dolayısıyla ilk Kur’an hafızı Hz. Peygamber’dir. Ashabdan da hafız olanların sayısı az değildir. Hz. Peygamber’le başlayan bu gelenek, O’nun (s.a.s.); “Sizin en hayırlınız, Kuran’ı öğrenen ve öğretendir.” teşvikiyle günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir.

Hafızlık eğitiminin İslam geleneği içerisinde taşıdığı önemin yanı sıra, günümüzde ayrı bir önemi vardır. Zira din hizmetleri personelinde aranan yeterliklerin başında Kur’an-ı Kerim gelmektedir. Hafızlık eğitimi bu alana yönelik yeterliğin elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, aradığı yeterliklere sahip personelin yetiştirilmesinde vazgeçilmez bir unsur olan hafızlık eğitimini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ülkemizde hafızlık eğitimi tecrübeye dayalı metotlarla yapılmaktadır. Hafızlık eğitimi hususunda, bu tecrübeden güç alarak, günümüz şartlarını da göz önünde bulundurarak hafızlık geleneğinin sürdürülmesini ve geliştirilmesini hedefleyen Başkanlığımız, gelenek içerisinde gelişimi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda, ulvi hafızlık hizmetlerini de yeni bir anlayış ve programla sürdürmeyi planlamaktadır.

Bu hassasiyetle hazırlanan program, ülkemizde hafızlık eğitim sürecine bir standart getirmenin yanı sıra büyük bir emekle elde edilmiş hafızlığın, unutularak zayi olmasını engellemek ve onların hafız olmaları kadar, hafız kalmalarını da sağlamayı hedeflemektedir. Programın hazırlanmasındaki temel etkenlerden biri de, günümüzde zamanın insanlar için büyük bir önem arz etmesidir. Zamanın tasarruflu 6 kullanımı da ayrı bir beceri haline gelmiştir. Bireyin sosyal yaşama hazırlandığı eğitim döneminde herhangi bir konuda olması gerekenden daha fazla zaman harcaması, kalan eğitim hayatlarını olumsuz etkilemekte ve hatta bazen eğitimden koparak sosyal hayata etkin katılmalarını engellemektedir. Hafızlık eğitiminde böyle olumsuz bir durumla karşılaşılmamasını sağlamak da bu programın hedefleri arasındadır.

Günümüzde bir olayı anlama, yorumlama ve hafızada tutmak için yeni yöntem ve metotlar geliştirilmeye başlanmıştır. Hafıza teknikleri, hızlı okuma, NLP, başarı, motivasyon vb konular hakkında kurslar düzenlenmeye başlanması bu ihtiyacın bir sonucudur. Hafızlık Eğitim Programının hazırlanma nedenlerinden biri de, ortaya çıkan bu yeniliklerden hafızlık eğitimine katkı sağlayabilecek unsurları bu eğitimin içerisine dahil etmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir