Yüzüne Kur’an-ı Kerim Eğitimi

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kur’an kursları, kültürümüzün şekillenmesinde önemli katkısı olan yaygın eğitim kurumlarından biridir. Günümüzde örgün öğretim süreci içinde bulunan veya bu süreci tamamlamış insanımızın büyük bir kısmı, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı; iman, ibadet, ahlak konularında temel bilgileri ve Hz. Peygamber’in hayatını önemli ölçüde bu kurumlardan öğrenmektedir. Asırlar boyu milletimiz, ruhlarını Kur’an’ı Kerimle zenginleştirmek ve onun mesajı ile hayatlarına anlam vermek için gönül birliği yapmış, Kur’an’ı en güzel şekilde yazmak, okumak, hıfz etmek ve onun eşsiz mesajından nasiplenmek arzusuyla âdeta birbiriyle yarışmıştır. Bu çerçevede insanımız, Kur’an’ın sadece Mushaflarda değil, gönüllerde, dimağlarda ve hayatın her anında var olmasını isteyerek okumuş ve hafızasına kaydetmiştir. Bunların yanı sıra, Kur’an kursları, milli birlik ve beraberliği pekiştiren, sevgi, saygı ve dostluk bağlarını güçlendiren, vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi milli değerleri aşılayan ve bir arada yaşama bilincinin oluşmasına katkıda bulunan kurumlardır.

Günümüzde;

  • Bilim ve teknolojideki gelişmeler,
  • İletişim imkânlarının artması,
  • Eğitim ortamlarının ve Kur’an kursu öğreticilerinin öğrenme ortamındaki rollerinin değişmesi ve çeşitlenmesi,
  • Bu kurumlara devam eden yetişkin profilinin farklılaşması,
  • İnsanımızın din konusundaki ilgi ve ihtiyaçlarının çeşitlenmesi,
  • Yetişkinlerin öğrenmeleriyle ilgili bilimsel verilerin yeni imkânlar sunması,
  • Yetişkinin sağlıklı din bilgilerini öğrenebileceği yetkin kaynak arayışı,
  • “Hayat boyu öğrenme” ve “öğrenmeyi öğrenme” gibi evrensel yaklaşımlar,

Kur’an kurslarındaki öğretim etkinliklerinin programlı hale getirilmesini önemli kılmaktadır. Bu bağlamda Kur’an Kursları Öğretim Programlarının teknoloji ve sosyal bilimlerin yanı sıra ilahiyat ve din eğitimi bilimindeki son gelişmelerden yararlanılarak geliştirilmesi amacıyla Kur’an kursları program geliştirme komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun oluşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatındaki ilgili görevlilere, Kur’an kursu öğreticilerine ve akademisyenlere yer verilmek suretiyle çoklu katılım esas alınmış, böylece programların geliştirilmesi sürecinde tüm paydaşlardan yararlanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir